« Previous Plant  |  Next Plant »

KALMIA LATIFOLIA 'OLYMPIC FIRE'

MOUNTAIN LAUREL
KALMIA LATIFOLIA OLYMPIC FIRE

KALMIA 'OLYMPIC FIRE' Overview

$45.00

KOF3H15 - 3G / 15-18" | Available - 6

Category:  Shrubs