« Previous Plant  |  Next Plant »

KALMIA LATIFOLIA 'ELF'

MOUNTAIN LAUREL
KALMIA LATIFOLIA ELF

KALMIA 'ELF' Overview

$45.00

KLE3H15 - 3G / 15" | Available - 8

Category:  Shrubs

Great Companions for KALMIA 'ELF'