« Previous Plant  |  Next Plant »

KALMIA LATIFOLIA 'KEEPSAKE'

MOUNTAIN LAUREL
KALMIA LATIFOLIA KEEPSAKE

KALMIA 'KEEPSAKE' Overview

$45.00

KLKS3H15 - 3G / 15-18" | Available - 6

Category:  Shrubs